Λίγα στοιχεία για τις μικρές ανεμογεννήτριες

Οι μικρές ανεμογεννήτριες είναι συσκευές οι οποίες εκμεταλλευόμενες, ή μάλλον αξιοποιώντας, την αιολική ενέργεια δηλ. την ενέργεια από τον άνεμο, παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.

Τα μεγέθη των μικρών ή οικιακών ανεμογεννητριών ποικίλουν, ξεκινώντας από οικιακής εγκατάστασης ανεμογεννήτριες με διάμετρο μικρότερης του ενός μέτρου και ισχύος μικρότερης του ενός kW, μέχρι ανεμογεννήτριες διαμέτρου 20 μέτρων και ισχύος 50 kW.

Όσον αφορά το κόστος των μικρών ανεμογεννητριών, αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μοντέλο και η ισχύς της ανεμογεννήτριας. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε πάνω κάτω ότι το κόστος είναι περίπου 4.000 έως 7.500 ευρώ ανά εγκατεστημένο kW, με τη συντήρηση για δύο χρόνια και όλα τα γραφειοκρατικά έξοδα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: