Σε κάθε ταράτσα και μία οικιακή ανεμογεννήτρια

Μπορεί να μην είναι απόλυτα εφικτό, τουλάχιστον μέσα στο επόμενο σύντομο διάστημα, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να ελπίζουμε ότι έως ένα βαθμό μπορεί να συμβεί να υπάρχουν εγκαταστάσεις οικιακών ανεμογεννητριών στα σπίτια. Αυτό μπορεί να γίνει και με τις επιχειρήσεις, να βάζουν δηλαδή μικρές ανεμογεννήτριες, με κάποιο κόστος βέβαια που μπορεί να επιδοτείται. Έτσι ακόμα και μέσα στην Αθήνα, όπου υπάρχει όμως αιολικό δυναμικό, θα μπορούμε να απολαμβάνουμε τα πλεονεκτήματα που μας δίνει ο άνεμος!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: